Környezeti geokémia

Neptun kód: 
BMEEOGMME07
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Korábbi oktatók: 
Leírás: 

Bevezetés a geokémiába. elemeloszlás a geoszférában, radioaktív izotópok. A környezeti geokémia tárgyköre. Az atmoszféra jellemzői, a levegőszennyezés forrásai. A legfontosabb szennyező anyagok geokémiai ciklusa. A kontinentális környezet geokémiájának néhány kérdése. Nyomelemek a talajban és az üledékben, változásuk az emberi tevékenység hatására. A környezetet szennyező tevékenységek és hatásaik. Geokémiai reakciók, mobilitás, környezeti veszélyeztetés és káros anyag kibocsátási potenciál. A víz, az üledék és a talaj környezeti határértékei. A geokémiai analitika műszeres módszereinek alapjai: spektroszkópia, atomabszorpció, röntgenfluoreszencia (XRF), tömegspektrometria, pásztázó elektron mikroszonda, stb. és gyakorlati alkalmazásai. Geokémiai esettanulmányok.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0
ZH-k időpontjai: 
Zh1: 6. oktatási héten (2015. okt. 13.) , zh2: 13. oktatási héten (2015. nov. 29.). Zh-k pótlása a pótlási héten lehetséges.
HF-k időpontjai: 
1 tanulmány jellegű házi feladat kiadása: 6. oktatási héten. Beadásának határideje: 12. oktatási héten (2015. nov. 24. 14 óráig), pótlólagos beadás: pótlási héten (2015. dec. 14. 12 óráig).
Jegykialakítás szempontjai: 
70% zh, 30% tanulmány. A megszerzett, összesített %-nak megfelelő osztályzatok: jeles (5) 85 - 100% ; jó (4) 74 - 84% ; közepes (3) 62 - 73% ; elégséges (2) 50 - 61% ; elégtelen (1) < 50% * A félévközi jegy megszerzésének feltételei: 1. a zárthelyik összpontszámának 50%-át kell elérnie, 2. a hallgató a zárthelyi dolgozatok fele esetében ne vegyen igénybe pótlást, TVSZ 14. § (1), 3. Tanulmány feladat beadása (legalább a feladat pontértékének fele).