Építési kőanyagok minősítése

Neptun kód: 
BMEEOGMME10
Kredit: 
2
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

Az építési kőanyagok minősítési rendszerének alapjai. Építő-, szerkezeti-, burkoló kövekkel szemben támasztott követelmények. Alkalmasság és beépíthetőség értékelése minősítő vizsgálatokkal. Zúzott kövek felhasználása, alkalmazása, minősítési rendje, minősítő vizsgálatok gyakorlata. Vizsgálati szabványok megismerése és használata.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
1/1/0
ZH-k időpontjai: 
10. oktatási héten (2015. nov. 12.) PZH: 14. oktatási héten (2015. dec. 10.) PPZH: pótlási héten.
HF-k időpontjai: 
Beadás határideje 10. oktatási héten: 2015. nov. 12. (előadás időpontja). Pótbeadás: 2015. dec. 21. 12 óráig.
Jegykialakítás szempontjai: 
70% zh, 30% félévközi teljesítmény A megszerzett, összesített %-nak megfelelő osztályzatok: jeles (5) 85 - 100% ; jó (4) 74 - 84% ; közepes (3) 62 - 73% ; elégséges (2) 50 - 61% ; elégtelen (1) <50%. Aláírás megszerzésének feltételei: 1. Tervfeladatok elkészítése, 2. Féléves feladat elkészítése, 3. Részvétel az előadások és gyakorlatok legalább 70%-án.