Infrastruktúrák földművei

Neptun kód: 
BMEEOGMMIT5
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

Talajfelderítés vonalas létesítmények esetén. Töltésépítés puha altalajon. Geoműanyagok alkalmazása a konszolidáció gyorsítására. Víz- és földrengés terhelés hatása a rézsűk, töltések állékonyságára. Hulladéklerakók földművei, műszaki védelmük. Ásványi és geoműanyag szigetelések. Zagygátak geotechnikai kérdései. Árvízvédelmi földművek vizsgálata. Gátak megbízhatóságon alapuló méretezése. Kockázat a földműveknél.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0
ZH-k időpontjai: 
1 ZH: 6. oktatási hét, 2. ZH: 14. oktatási hét előadásain Pótlása a pótlási héten lehetséges.
HF-k időpontjai: 
1. feladat kiadása a 6. oktatási héten. Beadásának határideje: 8. oktatási héten. 2. feladat kiadása (csak akkor adható ki, ha a hallgató az előző feladatot már beadta): 8. oktatási héten. Beadásának határideje: 14. oktatási héten.
Jegykialakítás szempontjai: 
Házi feladatok 35%, ZH-k 65% Aláírás megszerzésének feltétele: A zárthelyi dolgozatok és a házi feladatok elégséges szintű teljesítése; valamint megfelelő számú jelenlét.