Kutatási témák

Telítetlen talajmechanika
Talaj és szerkezet kölcsönhatása (Rigid inclusion, munkatér-határolás)
Talajok megfolyósodása
Árvízvédelmi gátak geotechnikai vizsgálata
Árvízi kockázat számítás
Numerikus módszerek alkalmazása a geotechnikában
Talajstabilizációk
Földművek tömörsége és teherbírása
Rézsűállékonyság
Statisztikai módszerek a geotechnikában
Műemléki kőzetanyagok
Kőzetek mállása, légszennyezés és kőzetek kölcsönhatása
Környezetföldtan
Budai agyagok mérnökgeológiai és statisztikai értékelése
Kőzetmechanika
Mérnökgeológia
Kőszerkezetek stabilitása
Fázisanalitikai módszerek alkalmazása a földtanban, környezetvédelemben, műemlékvédelemben
Műemléki kőanyagok és habarcsok. Agyagásványok
Nanotechnológia anyagai és alkalmazása az építőiparban