Diplomamunka

Alagútépítés

Alagútépítés bányászati módszerrel
Nagy aktivitású radioaktív hulladék elhelyezés mérnökgeológiai vizsgálata
Lőttbetonos alagútbiztosítás
Alagút megerősítés tervezése
Bányavágat zárógátjának tervezése

 

Rézsűállékonyság, bánya rekultiváció

Külszíni fejtés, bányaállékonyság
Hárshegyi kőfejtő rekultivációja
Fonyód magaspart rézsűvédelem tervezése, állékonysági vizsgálatok
Fonyód magaspart és törmeléklejtő állékonyságvizsgálata és helyreállításának komplex tervezése
Parti rézsű stabilizálása
Mindszenti csárda melletti suvadás vizsgálata
Szegedi partfal kialakítása, állékonyság vizsgálata egy kiválasztott keresztszelvényben

 

Pincék, pincerendszerek, természetes föld alatti üregek

Kőbányai pincerendszer állékonyságvizsgálata
Durvamészkő pincék állékonysávizsgálata
Karsztos üregbeszakadások

 

Műemléki kőanyagok, kőszerkezetek

Műemlékek kőanyagának tönkremenetele
A légszennyezés hatása épített környezetünkre
Kőszerkezetek vizsgálata
Műemlék épületek utólagos alápincézése alapsíkmélyítéssel: Várkert Bazár
Roncsolásmentes vizsgálatok szerepe a műemléki kőanyagok diagnosztikájában
Kőburkolatok rögzítési módjai, összehasonlításuk
Kő járólapok csúszásvizsgálata, eredmények összehasonlítása felületi megmunkálás szerint
Kőpótló anyagok vizsgálata, felhasználásuk
Roncsolásmentes vizsgálatok a diagnosztikában
Kőszilárdító és kőkonzerváló módszerek alkalmazhatósága
Kőhidak szerkezetének összehasonlítása, felhasznált kőzetek
Kőhidak stabilitásvizsgálata, számítógépes modellezés

 

Kőzetek fizikai tulajdonságainak vizsgálata

Kőzetek vízvezető képességének vizsgálata
Kőzetek hőtágulása és ennek szerepe kőszerkezetek tervezésében
Vízépítési kőanyagok minősítése és alkalmazhatósága
Zúzottkövek minősítése, és felhasználhatósága az út- és vasútépítésben
Talaj és kőzet közötti átmeneti anyagok mérnökgeológiai jellemzése és a tervezési paraméterek meghatározása

 

Talajok fizikai tulajdonságainak vizsgálata

Nyírószilárdság mobilizálódása az elmozdulások alapján
Talajjellemzők közötti korreláció meghatározása és bizonytalanság becslése
Összenyomódási vizsgálatok eredményeinek vizsgálata
Diszperzív talajok vizsgálata
Módszerek talajjellemzők karakterisztikus értékeinek meghatározására
Vízáteresztő-képességi vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása
Diszperzív talajok mértékadó hézagtényezőjének meghatározása
Vörösiszap összenyomódási modulus
Térfogatváltozó agyagok vizsgálata

 

Alapozás, munkagödör megtámasztás

Kőzetkörnyezetben kialakított mély munkagödrök állékonysága
Munkagödör határolás kőzetkörnyezetben
Budapesti irodaház alapozásának tervezése
Budapest mélygarázs munkagödör határolásának tervezése
Mélygarázs tervezése műemléki épülethomlokzat megőrzése mellett
Gyöngyöshalászban létesítendő ipari csarnok alapozásának tervezése
Kaposvári cukorgyári siló back analízis vizsgálata 3D végeselemes modellezéssel
Vásárosnamény területén létesítendő gabonasiló alapozásának tervezése
Társasház alapozásának és munkatérhatárolásának tervezése Budapesten a Szegedi úton
Gyalogos aluljáró munkatérhatárolásának tervezése meglévő műemléki épület alatt
Deseda műtárgy alapozásának tervezése
Ipari csarnok alapozása Győrben
Síkalapok tönkremeneteli valószínűségének becslése
Kombinált alapozás térfogatváltozó talajon
Merev vasbetétes résfal tervezése
Kecskemét elkerülő úton híd alapozás tervezése
Gyalogos aluljáró munkatérhatárolásának tervezése meglévő műemléki épület alatt
Budapest, Kossuth tér, szoborcsoport alapozása
Síkalapok teherbírásának összehasonlítása hazai és nemzetközi módszerekkel számítva
Tata ipari parkban gyárépületek alapozásának tervezése (sík-és mélyalapozás)
Budapest, XIII.ker. Madarász V. utcában többszintes mélygarázs munkatér határolásának tervezése
PÁPA repülőtér hangár épület mélyalapozásának tervezése
Vác állomás - zajvédő falak alapozásának tervezése
Határmélység felvételének lehetőségei különböző síkalapok esetén
Cölöpalapozási technológiák véges elemes modellezése
Rendkívüli terhek meghatározása geotechnikában (statikus, dinamikus)

 

Geotermikus energia, hulladékelhelyezés

Geotermikus energia mérnökgeológiai vonatkozásai
Hulladékelhelyezés mérnökgeológiai vonatkozásai
Geotechnikai modellek alkalmazása hulladéklerakók állékonyság vizsgálata során
Hulladék lefedésének véges elemes vizsgálata
Hulladéktároló gátmagasítás tervezése

 

Állékonysági vizsgálatok

Többlépcsős konszolidáció hatása az állékonyságra
Árvízvédekezés hatása a gát állékonyságára
A budavári Esztergomi rondella állékonyságvizsgálata
Fonyód, magaspart rézsűvédelem tervezése, állékonysági vizsgálatok
Diszperzív talajú gátak állékonyságjavító lehetőségei
Hulladéktároló állékonyságvizsgálata 3D-ben

 

Talajstabilizáció, geoműanyagok

Geocellák alkalmazása a földműépítésben
Talajstabilizációk kémiai kötéseinek vizsgálata
Talajstabilizációra épülő pályaszerkezetek teherbírásának számítása
Geoműanyagok szerepe hulladéklerakók kialakításakor
Geocellák alkalmazása a földműépítésben

 

Süllyedésszámítás

Vízszint ingadozás hatása az épület mozgására
Háttérvizek és a Duna vízállás változékonyságának következményei
Kaposvári cukorgyári siló back analízis vizsgálata 3D végeselemes modellezéssel
Csőátereszek süllyedésének számítása
Parciális tényezők valószínűségi elven való meghatározása a numerikus geodinamikai modellezéshez
Mobil árvízvédelmi fal kialakítása