A Balaton térbeli áramképének részletes vizsgálata

Rövid leírás: 

A Balaton cirkulációs rendszere határozza meg a vízcsere-folyamatokat, amelyek felelősek a különböző anyagok transzportjáért, így például a biomassza jelentős részének, az üledéknek és a tápanyagoknak a forrásterületekről való elszállításáért. A térbeli áramképet elsősorban a vízfelszín feletti szél változékonysága befolyásolja. A Balaton körül nagyszámú szélmérő található, így a tó feletti szélmezőt nagy pontossággal tudjuk becsülni. A TDK vagy diplomamunka keretében vizsgálni lehetne hosszú idejű szimulációk segítségével, többek közt:

Hogyan alakul a tó átlagos áramképe? Uralkodó áramképek és áramfüggvények megszerkesztése keresztszelvényekre, öblökre. Illetve érzékenységvizsgálat a szélmeghajtásra, mint pl. a szélmező interpolációjának módszerére, a légköri stabilitásra.

Milyen mértékben befolyásolja a tó áramképét, ha ún. baroklin leírást használunk barotróp helyett? A baroklin leírásban figyelembe vesszük a vízhőmérséklet keltette sűrűségkülönbségeket, amelynek számottevő hatása éppen a leggyakrabban előforduló gyenge és közepes szelek idején lehet.

Hogyan befolyásolja a tó modellezett áramképét, ha baroklinitás figyelembevétele mellett nem-hidrosztatikus leírást alkalmazunk?

Elvárt kompetenciák: programozási ismeretek (pl. Matlab), Linux OS.

Akár két féléves kutatásra is ajánlott!