Képi adatnyerésre alapozott adatfeltöltési technikák a térinformációs rendszerekben.

Elsődleges fülek

Nyilvántartási szám: 
09/26
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
szabo.gyorgy@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A kutatás célja a térinformációs rendszerek adatfeltöltését biztosító képi alapú adatnyerési
technikáinak vizsgálata.

A kutatás első fázisában a jelentkezővel történő előzetes konzultáció alapján kiválasztott
alkalmazási területen (topográfiai térképezés, 3D városmodellek, orvosi alkalmazások)
tanulmányozandók a lehetséges szenzorok, adatforrások, képalkotási eljárások.
Kidolgozandó a képi adatforrások tartalmi és geometriai minősítésének szempontrendszere.

A kutatás második fázisában tanulmányozandó az objektumorientált geometriai és szakadat
kinyerés, képértelmezés matematikai eszközrendszere, folyamata. Összehasonlításra
kerülnek a különböző geometriai adatnyerési és képértelmezési eljárások.

A kutatás harmadik fázisa egy adott mintaterületen végzett vizsgálat alapján a különböző
megoldásokkal előállított adatrendszerek minőségvizsgálatával zárul.

A téma meghatározó irodalma: 
 • Blaschke T. (2010): Object based image analysis for remote sensing, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol 65./1
 • Chris J. McGlone (2013): Manual of Photogrammetry ASPRS, USA
 • Fonseca F. at all (2007): GeoSpatial Semantics, Springer
 • Longley P. (2011): Geographical Information Systems and Science, Wiley
 • Navlur K. (2007): Multispectral Image Analysis Using Object Orineted Paradigm, Taylor and Francis
 • Popovics V. V. at all (2009): Information Fusion and Geographic Information Systems, Springer
 • A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • Computer Vision and Image Understanding (SCI, SCOPUS)
 • Geomatikai Közlemények
 • Geodézia és Kartográfia
 • IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (SCI)
 • IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (SCI)
 • International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing (WoS, SCOPUS)
 • ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing (SCOPUS)
 • Photogrammetrical Engineering and Remote Sensing (SCOPUS, SCI)
 • A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Detrekői Á, Szabó Gy (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazás, Az informatika alkalmazásai sorozat, Typotex, Budapest, ISBN 978 963 279, pp. 1-294.
 • Czinkóczky A, Szabó Gy (2013): The Effect of the Anvient Chinise Philosophy and Geography on our Contemporary Landscape Developement Using GIS Models, In: Understanding Different Geographies, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, ISBN 978-3-642-29769-4, Springer-Verlag , Berlin, pp. 159-173.
 • Balázsik V, Czinkóczky A, Szabó Gy (2011): Térbeliség az információs társadalomban, pp:4-28., in: Agrárinformatikai tanulmányok III., szerk: Rózsa T, Szilágyi Á, Debrecen. pp:168, ISBN 978-963-87366-5-9
 • Szabó Gy (2010): Virtuális világ és valós tér – Utópiák, realitás, veszélyek, pp:193-206, in: szerk: Talyigás Judit: Az INTERNET a kockázatok és mellékhatások tekintetében, Scolar, Budapest, ISBN: 978 963 244 226 6,pp:256
 • Detrekői Á, Szabó Gy (2008): Helymeghatározási technológiák, In: Dömölki B, Kósa Zs, Kömlődi F, Krauth P, Rátai B, Dömölki B (szerk.) ÉGEN-FÖLDÖN IFORMATIKA: Az információs társadalom technológiai távlatai, ISBN: 978 963 279 024 4 , Budapest, Typotex Kiadó, pp. 614-630.
 • A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • Szabó Gy (2010): Tér, Idő, Hely – Globális, regionális, és lokális terek modellezése, Geomatikai Közlemények XIII, Sopron, pp. 65-70.
 • Czinkóczky A, Szabó Gy (2010): Mobile Technologies for Modeling Urban Space Allocation in Real Time, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing Vol. XXXVIII, Part 4-8-2-W9, Core Spatial Databases - Updating, Maintenance and Services – from Theory to Practice , Haifa, Israel, pp. 82-85.
 • Schrott P, Szabó Gy, Fekete K (2008): Data Acquisition Possibilities for face Reconstruction Purpose, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing XXXVII:(B5) pp. 817-822.
 • Detrekői Á, Mélykúti G, Szabó Gy (1996): Further Development of the Hungarian DTM and Land Cover Telecommunication Database, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing XXXI-B4: pp. 219-221.
 • Detrekői Á, Mélykúti G, Szabó Gy. (1991): Települések információ rendszerei, Geodézia és Kartográfia, Budapest, Vol. 43, No. 6, pp. 449-452.
 • A témavezető eddigi doktoranduszai

  Wirth Ervin (2014/2017/2018)
  Rahman Md Mostafizur (2019/2022/2022)
  Státusz: 
  elfogadott