Magyarország műszaki földtana

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOGMMG64
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék Magyarország főbb földtani régióit, valamint
 
szert tegyenek a mérnöki létesítmények tervezéséhez, üzemeltetéséhez szükséges regionális
 
és lokális földtani ismeretekre. E mellett fontos része a tárgynak, hogy bemutassa a
 
hallgatóknak Magyarország tájainak földtani felépítéséről, az előforduló laza és összeálló
 
kőzetekről, a tájegységekhez kapcsolódó felszínformáló folyamatokról, valamint az emberi
 
tevékenységgel előidézett térszínformálás természettudományos elemzéséről szóló
 
ismereteket, beleértve a Magyarországon előforduló folyóvíz, szél és karsztos folyamatok által
 
kialakított felszínformák megismertetését. Továbbá kiemeli a hallgatók számára a mérnöki
 
tevékenység (bányászat, út- vasútépítés, stb.) térszínformáló szerepét is.
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
0/2/0