A nagyobb geoidanomáliák fizikai hátterének magyarázata

Elsődleges fülek

Nyilvántartási szám: 
09/30
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
volgyesi.lajos@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A nagyobb geoidanomáliák fizikai hátterének magyarázata a Föld belső felépítésének kutatásával
összefüggő feladat. A geoid térbeli helyzetét jellemző mennyiségek a Föld egészére vonatkozó
geofizikai információink közül az egyik legpontosabb adatrendszert képezik. A földi nehézségi erőtér
potenciálfüggvényét – és így a globális geoidképet is – a Föld inhomogén sűrűségeloszlása alakítja ki.
Amikor tehát a globális geoidkép fizikai hátterére vagyunk kíváncsiak, a Föld inhomogén
sűrűségeloszlását jellemző háromdimenziós sűrűségfüggvényt kell meghatároznunk a potenciáltér
(vagy a geoidformák) ismerete alapján. Ez az ún. geofizikai inverzfeladat, aminek sajnos nincs
egyértelmű matematikai megoldása. Korában olyan új megoldási módszerrel próbálkoztunk, amely
lehetőséget kínál a Föld valódi sűrűségeloszlásának meghatározására, vagy legalábbis ennek
lényegesen pontosabb megismerésére. Első lépésben ezzel a módszerrel sikerült előállítani a teljes
Földre a topografikus és az izosztatikus tömegegeknek megfelelő geoidformákat, amelyeket viszont a
valódi geoidanomáliákból levonva, nem egyszerűsödött jelentősen az eredeti geoidkép. További
lényeges feladat tehát a nagyobb mélységekben lévő – a különböző geológiai, tektonikai, geofizikai
ismereteknek megfelelő – sűrűség-inhomogenitások kutatása és hatásuk figyelembe vétele.
Amennyiben sikerül olyan fizikailag lehetséges sűrűségmodellt találni, mely az ismert geoidképet
szolgáltatja, esélyünk lehet arra is, hogy tisztábban lássuk a Föld belső dinamikai folyamatait, és
következtethessünk a nehézségi erőtér és ezzel a geoid szekuláris változásának egyelőre kevéssé
ismert okaira.

A téma meghatározó irodalma: 
 • Biró P, Ádám J, Völgyesi L, Tóth Gy (2013): A felsőgeodézia elmélete és gyakorlata. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiadó, Budapest. Egyetemi tankönyv és kézikönyv, ISBN 978-963-257-248-2, p. 508.
 • Hofmann-Wellenhof B, Moritz H (2006): Physical Geodesy, Springer, Wien, New York 2006.
 • Völgyesi L (1992): Global and local geoid investigations. TUB. Dept. of Geodesy, Budapest. ISBN: 963-421-497-5, p.195.
 • Völgyesi L, Tóth Gy (1990): The Effect of Crustal Masses on Geoid Anomalies. Periodica Polytechnica Civ. Eng., Vol. 34, Nr. 1-2, pp. 159-177.
 • Völgyesi L, Tóth Gy (1988): A topográfiai és az izosztatikus tömegek hatása a geoidformákra. Geodézia és Kartográfia, Vol. 40, Nr. 4, pp. 235-243.
 • A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • Geodézia és Kartográfia
 • Geomatikai Közlemények
 • Magyar Geofizika
 • Acta Geodaetica et Geophysica*
 • Periodica Polytechnica Civil Eng.*
 • Reports on Geodesy
 • Springer IAG series
 • A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Paláncz B, Awange J L, Völgyesi L (2015): Correction of Gravimetric Geoid Using Symbolic Regression. Mathematical Geosciences Vol. 47, Issue7, October 2015. pp. 867-883, DOI 10.1007/s11004-014-9577-3.
 • Völgyesi L, Tóth Gy, Dobróka M (2015): Inversion reconstruction of 3D gravity potential function including vertical deflections. Geosciences and Engineering, Vol. 4, No. 6, pp 81-92.
 • Völgyesi L, Ultmann Z (2014): High-Resolution Measurements of Non-Linear Spatial Distribution of Gravity Gradients in Hungary. Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet (Eds: C. Rizos, P. Willis) International Association of Geodesy Symposia Vol. 139, Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, ISBN: 978-3-642-37221-6. pp 435-444.
 • Biró P, Ádám J, Völgyesi L, Tóth Gy (2013): A felsőgeodézia elmélete és gyakorlata. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiadó, Budapest. Egyetemi tankönyv és kézikönyv, ISBN 978-963-257-248-2, p. 508.
 • Völgyesi L, Dobróka M, Ultmann Z (2012): Determination of vertical gradients of gravity by series expansion based inversion. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, Vol. 47, Nr. 2, pp. 233-244. DOI: 10.1556/AGeod.47.2012.2.11
 • A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • Völgyesi L (2009): A geoid időbeli változása. Geomatikai Közlemények, XII, pp 119-130.
 • Völgyesi L (2001): Local geoid determinations based on gravity gradients. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica. Vol. 36 Nr. 2, pp. 153-162. DOI: 10.1556/AGeod.36.2001.2.3.
 • Völgyesi L, Tóth Gy (1992): Optimal Topographic-Isostatic Crust Models for Global Geopotential Interpretation. Periodica Polytechnica Civ.Eng., Vo1. 36, Nr. 2, pp. 207-241.
 • Völgyesi L, Tóth Gy (1990): The Effect of Crustal Masses on Geoid Anomalies. Periodica Polytechnica Civ. Eng., Vol. 34, Nr. 1-2, pp. 159-177.
 • Völgyesi L, Tóth Gy (1988): A topográfiai és az izosztatikus tömegek hatása a geoidformákra. Geodézia és Kartográfia, Vol. 40, Nr. 4, pp. 235-243.
 • A témavezető eddigi doktoranduszai

  Orosz Gábor (2012//)
  Ultmann Zita Júlia (2009/2012/2013)
  Zaletnyik Piroska (2003/2006/2008)
  Státusz: 
  elfogadott