A kohósalak tartalom hatása a kloridmigrációra betonokban

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/43
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kopecsko.katalin@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A vasbeton szerkezetek tartósságát befolyásoló egyik legfontosabb tényező a kloridionok behatolása az acélbetétig. Az utak jégmentesítő sózása kősóval a beton kapilláris pórusrendszerén át ható jelentős igénybevétel. A kohósalak tartalmú cementek alkalmazása világszerte a figyelem fókuszába került, hiszen ennek az ásványi kiegészítő anyagnak számos előnyös tulajdonságát ismerték fel, valamint a klinkerhányad kohósalakkal történő helyettesítésével a cementipar széndioxid kibocsátása csökkenthető. Kohósalak tartalmú cementek felhasználásával nagyteljesítményű és nagyszilárdságú betonokat is készítenek, köszönhetően a cementgyártási technológia, valamint a betontechnológia fejlődésének. Hidak esetén hagyományosan portlandcementet használnak fel a beton készítéséhez. Kutatások alapján kohósalak tartalmú cementek felhasználásával is eleget lehet tenni a szilárdsági előírásoknak és szilárdulási elvárásoknak, valamint felhasználásukkal kedvezőbb mikrostruktúra jön létre a cementkőben. A fagyállósági követelményeknek légbuborék képző adalékszerek alkalmazásával tesznek eleget. Ez a cementkő mezostruktúráját befolyásolja. A mikro- és mezostruktúra a transzportfolyamatokkal összefüggésbe hozható tartóssági tulajdonságokat befolyásolja.
A kutatás célja: a cement kohósalak tartalma (ásványi kiegészítő anyag), a beton tulajdonságai és a kloridvándorlás közötti összefüggések megállapítása.
A kutatás módszerei: portlandcement és kohósalak tartalmú cementek felhasználásával készített, különböző víz-cement tényezőjű, valamint eltérő levegőtartalmú betonok kloridbehatolással szembeni ellenálló képességének tanulmányozása hosszú időtartamú kloriddiffúziós (non-steady-state) módszerrel, valamint a kloridbehatolás vizsgálatára alkalmas gyors (steady-state) módszerrel. A különböző módszerekkel kapott eredmények összehasonlítása. A szakirodalomban fellelhető legújabb, kloridbehatolásra vonatkozó eredmények módszereinek kidolgozása és alkalmazása a kutatási téma kidolgozásában.

A téma meghatározó irodalma: 
 • Castellote, M.; Andrade, C. and Alonso, C.: Chloride-binding isotherms in concrete submitted to non-steady-state migration experiments, CEMENT AND CONCRETE RESEARCH, Vol. 29 (1999), pp. 1799-1806;
 • Andrade, C.: Calculation of chloride diffusion coefficients in concrete from ionic migration measurements, CEMENT AND CONCRETE RESEARCH, Vol. 23 (1993), pp. 724-742;
 • Andrade, C. and Kropp, J. (editors): Testing and Modelling Chloride Ingress into Concrete, RILEM PRO 38 (2004), p. 451.
 • Tang, L.; Nilsson, L.-O. and Muhammed Basheer, P.A.: Resistance of Concrete to Chloride Ingress: Testing and modelling, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012, p. 240.
 • Spiesz, P. and Brouwers, H.J.H.: The apparent and effective chloride migration coefficients obtained in migration tests, CEMENT AND CONCRETE RESEARCH, Vol. 48 (2013), pp. 116-127.
 • fib Bulletin no. 76: Benchmarking of deemed-to-satisfy provisions in standards, International Federation for Structural Concrete (fib), Case Postale 88, CH-1015 Lausanne, Switzerland. 2015;
 • Florea, M.V.A. and Brouwers, H.J.H.: Modelling of chloride binding related to hydration products in slag-blended cements, Construction and Building Materials, Vol. 64 (2014), pp. 421-430;
 • Gokce, A., Beyaz, c. and Ozkan, H.: Influence of fines content on durability of slag cement concrete produced with limestone sand, Construction and Building Materials, Vol. 111 (2016), pp. 419-428;
 • Darquennes, A.; Olivier, k.; Benboudjema, F. and Gagné, R.: Self-healing at early-age, a way to improve the chloride resistance of blast-furnace slag cementitious materials, Construction and Building Materials, Vol 113 (2016), pp. 1017-1028.
 • Ubbríaco, P. and Calabrese, D.: Hydration behaviour of mixtures of cement and fly ash with high sulphate and chloride content, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 61 (2000), pp. 615-623.
 • Gruyaert, E.; Robeyst, N. and De Belie, N.: Study of the hydration of Portland cement blended with blast-furnace slag by calorimetry and thermogravimetry, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 102 (2010) pp. 941-951.
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING;
 • POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES;
 • ACTA TECHNICA NAPOCENSIS - CIVIL ENGINEERING & ARCHITECTURE;
 • CEMENT AND CONCRETE RESEARCH;
 • Construction and Building Materials
 • Journal of Thermal Analysis & Calorimetry;
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Lublóy, É.; Kopecskó, K.; Balázs, G.L.; Szilágyi, M.I. and Madarász, J.: Improved fire resistance by using slag cements, Journal of Thermal Analysis & Calorimetry (2016);
 • Juhász, P. and Kopecskó, K.: Evaluating effect of biomineralization compounds on the surface hardness and material loss of porous limestone, POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 8:(3) pp. 175-186. (2013);
 • Mlinárik, L. and Kopecskó, K.: Impact of metakaolin - a new supplementary material - on the hydration mechanism of cements, ACTA TECHNICA NAPOCENSIS - CIVIL ENGINEERING & ARCHITECTURE 56:(2) pp. 100-110. (2013);
 • Mlinárik, L. and Kopecskó, K.: Influence of metakaolin on chemical resistance of concrete, IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 47: Paper 012014. 6 p. (2013);
 • Merta, I.; Kopecskó, K. and Tschegg, E.K.: Durability of hemp fibers in the alkaline environment of cement matrix, RILEM PRO 88, BEFIB 2012 (8th RILEM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FIBRE REINFORCED CONCRETE: Challenges and Opportunities), pp. 1-8.
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • Lublóy, É.; Kopecskó, K.; Balázs, G.L.; Szilágyi, M.I. and Madarász, J.: Improved fire resistance by using slag cements, Journal of Thermal Analysis & Calorimetry (2016);
 • Nagy G., Nagy L. and Kopecskó K.: Examination of the physico-chemcial composition of dispersive soils, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING, 60: (2016),
 • Juhász, P.; Kopecskó, K. and Suhajda, Á.: Analysis of capillary absorption properties of porous limestone material and its relation to the migration depth of bacteria in the absorbed biomineralizing compound, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 58:(2) pp. 113-120. (2014),
 • Juhász, P. and Kopecskó. K.: Evaluating effect of biomineralization compounds on the surface hardness and material loss of porous limestone, POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 8:(3) pp. 175-186. (2013)
 • Mlinárik, L. and Kopecskó, K.: Impact of metakaolin - a new supplementary material - on the hydration mechanism of cements, ACTA TECHNICA NAPOCENSIS - CIVIL ENGINEERING & ARCHITECTURE 56:(2) pp. 100-110. (2013);

A témavezető eddigi doktoranduszai

Mlinárik Lilla (2012/2015/)
Juhász Péter (2010/2013/2015)
Ali AL DABBAS (2017/2021/2022)
Khalaf Ali Abdulhasan (2019/2023/2024)
Státusz: 
régi