Szerves mikroszennyezők előfordulása és szintje természetes és mesterséges közegekben

Rövid leírás: 

A szerves mikroszennyező anyagok sok forrásból származnak, és károsak az élő szervezetekre. Lehetnek gyógyszerek, peszticidek, herbicidek és mások. Közülük sok perzisztens, bioakkumulatív és mérgező, még nagyon alacsony mennyiségben is. Egyéves kampány során sok száz ilyen anyag koncentrációját mértük a felszíni vizekben, a talajmintákban és a szennyvíztisztító telepekben (mind lakossági, mind ipari telepekn) Magyarország-szerte. A feladat az adatbázis statisztikai elemzése, valamint a szennyező anyagok szintjének összehasonlítása más régiókéval és az előírásokkal. A  vállalkozó hallgató kémia iránti affinitása szükséges.

 

Javasolt szint: 
MSc téma