Dr. Takács Bence Géza

Beosztás:

Telefonszám:

+36 1 463 1353

E-mail:

takacs.bence@emk.bme.hu

Szoba:

K. ép / mf. 26/7.

Konzultációs időpont:

kedd 16-17

Kutatási terület:

Globális helymeghatározó rendszerek és alkalmazásaik

Kapcsolódó projektek

PBN4HU: hét polgári és három katonai repülőtéren teljesítményalapú eljárások megtervezése, publikálása. linkpublikáció

BEYOND: Building EGNSS Capacity On EU & Neighbouring multimodal Domains, publikációpublikációelőadás

EDCN: Egnos Data Collection Network, monitor állomás üzemeltetése

GPS interferencia, előadás, publikáció

ETRS89-EOV/Balti átszámítás: előadásposzter, publikáció

Kapcsolódó fontosabb publikációk

Lupsic B, Takács B: Analysis of the EGNOS ionospheric model and its impact on the integrity level in the Central Eastern Europe region. INTERNATIONAL ARCHIVES OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING (2002-) XLII-4/W14 pp. 159-165. , 7 p. (2019)

Lupsic Balázs, Takács Bence: Ionoszféra modellezése gauss-folyamat regresszióval, GEOMATIKAI KÖZLEMÉNYEK / PUBLICATIONS IN GEOMATICS 23 : 1 pp. 15-24. , 10 p. (2020)
 
In: Bacsárdi, László; Kovács, Kálmán (szerk.) Selected papers of the 6th International Conference on Research, Technology and Education of Space (H-SPACE 2020)
Budapest, Magyarország : Magyar Asztronautikai Társaság (2020) 98 p. Paper: HSPACE2020-FP-5 , 5 p.

Rita Markovits-Somogyi, Bence Takács, Alberto de la Fuente, Peter Lubrani: Introducing E-GNSS navigation in the Hungarian Airspace: the BEYOND experience and the relevance of GNSS monitoring and vulnerabilities.
In: László Bacsárdi, Kálmán Kovács (szerk.) Selected papers of the 3rd International Conference on Research, Technology and Education of Space (H-SPACE2017). 80 p.
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.02.09-2017.02.10. Magyar Asztronautikai Társaság, pp. 64-70.

Takács B, Siki Z, Markovits-Somogyi R: Extension of RTKLIB for the Calculation and Validation of Protection Levels
International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing (2002-)
XLII-4/W2: pp. 161-166. (2017) FOSS4G-Europe 2017. Marne-la-Vallée, Franciaország: 2017.07.18 -2017.07.22.

Takács Bence, Siki Zoltán: Centiméter pontosságú ETRS89-EOV/Balti átszámítás nyílt forráskódú környezetben. In: Balázs Boglárka (szerk.).
Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VIII.: Theory meets practice in GIS. 462 p. 

Ádám József, Bányai László, Borza Tibor, Busics György, Kenyeres Ambrus, Krauter András, Takács Bence: Műholdas helymeghatározás. Budapest, Magyarország : Műegyetemi Kiadó (2004) , 458 p. ISBN: 9634207901

Bruyninx C, Kenyeres A, Takács B: EPN Data and Product Analysis for Improved Velocity Estimation: First Results In: Ádám J, Schwarz K-P (szerk.) Vistas for Geodesy in the New Millennium. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2001.09.02-2001.09.07. Berlin; Heidelberg: Springer, 2002. pp. 47-53. (International Association of Geodesy Symposia; 125.)

Mérnökgeodézia

Kapcsolódó projektek, referencia munkák

Paksi Atomerőmű magassági alapponthálózatának ellenőrző mérései

Hidak próbaterhelésénél alkalmazott különleges geodéziai feladatok, előadás, előadás video

Nagy építkezések mérnökgeodéziai feladatai (Kossuth téri építkezés: poszter, Millenáris-Széllkapu építkezés, M3 metrofelújítás)

Pincék, barlangok geodéziai felmérése, poszter

Tatai geológus kert felmérése, publikáció

Módszertani útmutató az elavult ingatlan-nyilvántartási térképek korszerű technikákkal végzett felújításához, MMK-FAP

Mérnökgeodéziában alkalmazott alapponthálózatok, MMK-FAP

Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei. Útügyi Műszaki Előírás

Szádvár geodéziai felmérése, poszter

Régi földmérési jelek, Noéh Ferenc cikksorozatából készült poszter

Kapcsolódó fontosabb publikációk

Takács Bence, Siki Zoltan: Implementation of Local Reference Systems without Length Distortion in GIS Software, BALTIC JOURNAL OF MODERN COMPUTING 9 : 1 pp. 126-134. , 9 p. (2021)

Siki Zoltan, Takács Bence: Automatic Recognition of ArUco Codes in Land Surveying Tasks, BALTIC JOURNAL OF MODERN COMPUTING 9 : 1 pp. 115-125. , 11 p. (2021)

Kövesdi Balázs, Dunai László, Takács Bence: Az új komáromi Duna-híd (Monostori híd) próbaterhelése MAGÉSZ ACÉLSZERKEZETEK XVIII : 1 pp. 37-48. , 12 p. (2021)

Nauzika Kovács, Balázs Kövesdi, László Dunai, Bence Takács: Loading Test of the Rákóczi Danube Bridge in Budapest. PROCEDIA ENGINEERING 156: pp. 191-198. (2016) 9th International Conference "Bridges in Danube Basin 2016", BDB2016. Zilina, Szlovákia: 2016.09.30 -2016.10.01.

Szente István, Takács Bence, Harman-Tóth Erzsébet, Weiszburg Tamás: Managing and Surveying the Geological Garden at Tata (Northern Transdanubia, Hungary). GEOHERITAGE 11 pp. 1353-1365. , 13 p. (2019)

Takács B, Siki Z, Égető Cs, Bényi L: Mérnökgeodéziában alkalmazott alapponthálózatok: A jó gyakorlat bemutatása mintapéldákkal. Budapest, Magyarország : Magyar Mérnöki Kamara (2018)

Holéczy Ernő, Oláh Róbert, Siki Zoltán, Takács Bence, Tóth Zoltán, Varga Tibor: Módszertani útmutató az elavult ingatlan-nyilvántartási térképek korszerű technológiákkal végzett felújításához, 82 p. (2020)

Égető Csaba, Gherman Sámuel, Hrutka Bence Péter, Nagy Nándor Antal, Takács Bence: Pontfelhő az útépítésben. GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 72 : 5 pp. 13-17. , 5 p. (2020)

Takács Bence, Somogyi Árpád József, Lovas Tamás: A Kossuth téri mélygarázs résfalának ellenőrző mérése lézerszkenneléssel. MAGYAR ÉPÍTŐIPAR 64:(2) pp. 81-84. (2014

 

 

Életrajz:

Tudományos fokozat

 • PhD Földtudományok (BME, 2005)

Végzettség:

 • Okleveles földmérő- és térinformatikai mérnök (Budapesti Műszaki Egyetem, 1999)

Fontosabb projektek

 • PBN4HU: hét polgári és három katonai repülőtéren teljesítményalapú eljárások megtervezése, publikálása
 • BEYOND: Building EGNSS Capacity On EU & Neighbouring multimodal Domains
 • EDCN: Egnos Data Collection Network

Egyetemi feladatok

 • Rektori Kabinetfőnök
 • Építőmérnöki Kar Kari Tanács választott oktató képviselő
 • tanszéki TDK felelős
 • tanszéki mérőgyakorlatokért felelős
 • kari TDK felelős, Egyetemi TDK Bizottság tagja (2004-2021)
 • Építészmérnöki Kar Kari Tanácsában az Építőmérnöki Kar képviselője (2012-2019)
 • 2019. évi OTDK Műszaki Tudományi Szekció ügyvezető titkára
 • 2013. évi OTDK Fizika, Földtudományok, Matematika Szekció szervező bizottságának tagja (földtudományok alszekció koordinátora)

Közéleti tevékenység

Tagságok
Funkciók:
 • Magyar Mérnöki Kamara Földmérő Minősítő Bizottság tag
 • Ingatlanrendező Minősítő Bizottság tag
 • Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület tag
Minősítések:
 • Geodéziai tervező (GD-T) és geodéziai szakértő (GD-Sz)
 • Ingatlan-rendező földmérő
Díjak
 • Akadémiai Ifjúsági Díj (2004)
 • TDK Munkáért, BME (2007)
 • Rektori Dicséret (2021)
 • Hazay díj (2021)
Érvényesség: 2021.10.01.

 

Publikációk:

MTMTPublonsORCIDGoogleScholarResearchGate