Közművek I.

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKAT42
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
3
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tárgy célja, hogy megismertesse a vezetékes közművek fontosabb jellemzőit, azok egymásra, illetve más létesítményekre gyakorolt hatásait. További cél olyan ismeretek átadása, mely lehetővé teszi, hogy a hallgató későbbi generáltervezőként, városgazdaként olyan közműves szemlélettel rendelkezzen, hogy települések föld alatti területeivel racionálisan tudjon gazdálkodni. Témakörök: Rendszertani és tervezési alapismeretek szakáganként: vízellátás, víztisztítás, csatornázás, szennyvíztisztítás, gázellátás, távhőellátás, elektromos energia ellátás, hírközlés, közmű informatika.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0