PhD

Jelenlegi témák

Farkas József - Hazai felszínmozgások okai
Görög Péter - Pincevágatok Állékonyságának mérnökgeológiai értékelése numerikus módszerek segítségével
Görög Péter - Kőboltozatok mérnökgeológiai jellemzése és numerikus modellezése
Görög Péter - Gránitos kőzetkörnyezet kőzetmechanikai jellemzése numerikus módszerek segítségével
Kopecskó Katalin - Légtisztító és öntisztuló látszóbeton vizsgálta
Kopecskó Katalin - A kiegészítő anyag tartalom hatása a cementek kémiai ellenálló képességére
Kopecskó Katalin - A kohósalak tartalom hatása a kloridmigrációra betonokban
Mahler András - Modelling the volumetric behaviour of compacted unsaturated soils subjected to shear loading
Mahler András - Pórusvíznyomás-viszonyok hirtelen változásának hatása a talaj vázszerkezetére
Móczár Balázs - Investigation of Hungarian expansive soils
Nagy László - Árvízvédelmi gátak diszperzitása
Nagy László - Vasúti alépítmény geotechnikai kockázatának elemzése
Nagy László - Talajok statisztikai paramétereinek vizsgálata a geotechnikai tervezésben
Török Ákos - Kőzetek tulajdonságainak roncsolásmentes meghatározása
Török Ákos - Építőkövek felületi kezelése
Török Ákos - Granitoid jellegű kőzetek kőzetfizikai jellemzése
Török Ákos - Kőzetkörnyezetben kialakított üregek mérnökgeológiája
Török Ákos - Műemléki kőanyagok komplex vizsgálata
Varga Gabriella - Hulladéklerakók hosszútávú viselkedésének vizsgálata geotechnikai módszerekkel

Korábbi témák

Farkas József - Alagútépítés a Kiscelli agyagban
Farkas József - Felszínsüllyedések alagutak felett
Kopecskó Katalin - Kőzetek időállósági tulajdonságainak változása mikrobiológiai szilárdítás hatására
Kovács Miklós - Töltések alapozása és meredek rézsűk készítése geoműanyagos erősítéssel
Pusztai József - Magas töltések konszolidációja
Pusztai József - Georéccsal erősített ágyazatok teherbírásának kérdései
Rozgonyi-Boissinot Nikoletta - Kőzettestek tagoltság menti nyírószilárdsága
Török Ákos - Légszennyező anyagok hatása építőkövekre
Török Ákos - Porózus mészkövek tulajdonságainak változása kezelőszerek hatására
Török Ákos - A 4-es metró budai nyomvonala kőzetkörnyezetének mérnökgeológiai és vízföldtani értékelése
Török Ákos - Műemléki kőkiegészítő anyagok komplex elemzése
Török Ákos - Komplex mérnökgeológiai vizsgálatok a Bátaapáti kis- és közepes radioaktív hulladéktároló építése során
Török Ákos - Budapesti keserűvizek keletkezése, a talajvíz áramlási-rendszerének vizsgálata
Török Ákos - A 4-es metró Dunától keletre eső nyomvonala kőzetkörnyezetének mérnökgeológiai és vízföldtani értékelése